Praktijk Gerrits

Beter Leren | Aanbod

jaar praktijk
dagen maximale wachtijd
Tevreden mensen gingen u voor
Tevredenheidsscore (0-5)

Beter Leren | Aanbod

 • We beginnen bij de basis
 • We zoeken naar de kern van het probleem
 • We gaan op zoek naar de kracht van het kind
 • We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit
 • We gaan aan de slag met het sterker maken van het brein
 • Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen
 • Middels de trainingen krijgt het kind feedback op zijn eigen breinfunctioneren
 • Deze feedback gebruik ik in de begeleiding bij het leren
 • Dit pas ik toe bij alle leerproblemen, met name bij Rekenen en Begrijpend Lezen

Beter Leren | Stappen in de Begeleiding & Kosten

 1. Kennismakingsgesprek (1 uur) (Gratis)
  Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur en is bedoeld ter kennismaking. De hulpvraag wordt in kaart gebracht, ik doe eventueel kleine testjes en er wordt samen gekeken of dat wat ik te bieden heb, past bij de hulpvraag en het kind. Eventueel verwijs ik door als dat nodig is. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend, er is alle ruimte voor vragen.
 1. Opstellen handelingsplan en startsessie (1 tot 1,5 uur) (€55 per uur)
  Als we hebben besloten met elkaar verder te gaan, leg ik de aanpak voor de komende tijd vast.
  Ik beschrijf wat we graag willen bereiken en op welke manier we samen aan de slag gaan.
  Ook wordt vastgelegd wat de rol van mij, kind en verzorger(s) en eventueel school in het begeleidingsproces zal zijn.
  Vervolgens starten we de eerste trainingsfase met (verzorger(s) erbij op de praktijk.
 1. Begeleiding (sessies van 1 uur) (€55 per uur)
  De duur van een begeleidingsperiode verschilt per kind, gemiddeld kunt u op een half jaar rekenen.
  Naar aanleiding van een evaluatiemoment (zie 4) of al eerder gedurende het proces,  kan ik het plan van aanpak bijstellen, dit doe ik als de ontwikkeling van het kind er om vraagt. Het werken met een training betekent vaak dat kinderen thuis moeten oefenen. Tussendoor monitor ik dit op afstand en geef het kind positieve feedback op het harde werk dat thuis wordt geleverd.
 1. Evaluatie en Advies (€55 per uur)
  Elke 10 weken evalueren we tijdens een begeleidingssessie de voortgang en beschouwen we vooruit. Op dat moment kan besloten worden of een verlenging van de begeleidingsperiode zinvol is, of dat de begeleiding kan worden afgesloten.
  Voor afsluiting maak ik een verslag van de begeleidingsperiode en deze wordt samen besproken in een evaluatiesessie. Daaraan kunnen adviezen zijn gekoppeld. Na afsluiting krijgt u van mij het dossier van uw kind mee.

Ik werk graag samen en stem graag af met de school en de leerkracht/mentor van uw kind.
Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen rondom een kind bij elkaar aansluit in inzichten/werkwijze/aanpak, dit het kind altijd ten goede komt. Ik zal dit nooit ongevraagd doen en vraag altijd toestemming van het kind als ook van de verzorger(s). Overlegtijd wordt op uurbasis in rekening gebracht (€40 per uur)