Praktijk Gerrits

Voor de leesbaarheid van de site is er voor gekozen om aanvullende informatie over hoe je aan te melden, over kosten en vergoedingen, de spelregels bij de praktijk, het kwaliteitsstatuut, het privacy beleid en regelgeving te plaatsen onder de tabbladen Contact | Info | Downloads.

Algemeen

Met meer dan 35 jaar ervaring in de hulpverlening en een brede opleidingsachtergrond kan ik je verder op weg helpen als je worstelt met concentratie- en/of geheugenproblemen, stresshantering en traumaverwerking.

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in klachten na een Niet Aangeboren Hersenletsel, Whiplash (PCS), Long Covid. Middels een combinatie van gesprek en thuis actief aan de slag gaan met een training en/of oefeningen kunnen we in een korte tijd veel bereiken. Dit kan middels live gesprekken, via online contacten of een combinatie van beiden.

Kwaliteit

Sinds de invoering van het Keurmerk Kortdurende Generalistisch GGZ heeft de praktijk bij de jaarlijkse toetsing het Keurmerk mogen ontvangen.

Bij de toetsing wordt vastgesteld of de praktijk belangrijke basisprocessen op orde heeft.

 
In samenspraak tussen het Kwaliteitsinstituut in de Basis Geestelijke gezondheidszorg (KiBG) en het werkveld zijn criteria opgesteld waaraan een praktijk dient te voldoen.
 
Op de praktijk is materiaal met toelichting op dit Keurmerk aanwezig en opvraagbaar.

Kosten en Vergoedingen

De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.

Bij Psychologische hulp vanuit de Generalistische en Specialistische BasisGGz is een verwijzing van de huisarts én een diagnose noodzakelijk.

Afhankelijk van de ernst of de gewenste begeleiding zal er sprake zijn van een korter of langer traject, beiden opties zijn mogelijk bij de praktijk.

De behandeling kan dus volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering. Je dient wel rekening te houden met het eigen risico bijdrage dat je hebt afgesproken met de zorgverzekeraar.

Er zijn geen aanvullende kosten voor aanvullende materialen, testen en training apps. Deze worden door de praktijk zelf gedragen.

 

Werkwijze GGz Traject

Kennismaking
Wachttijd
Intake fase
Behandeling

Kennismaking

Als je belt tijdens een van de spreekuren tussen 12 en 13 uur (op werkdagen m.u.v. de woensdag), start de kennismaking. Je hebt dan de gelegenheid om te ervaren of er een klik is en of je vertrouwen hebt. Mij biedt het de mogelijkheid om een goede indruk te krijgen of een traject bij mijn praktijk zinvol kan zijn. 

Wachttijd

Is er sprake van een wachttijd dan kijken we of we deze zinvol kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn:

 • Op papier zetten van de levensloop, 
 • of de ervaringen met eerdere behandelingen 
 • of de klachten 
 • of de doelen die je zou willen bereiken
 • Aan de slag gaan met ondersteunende apps of oefeningen. 
 • Indien haalbaar voor je geef ik je enkele boekentips.
 • Toegang tot MijnZorgApp alwaar ik met behulp van een ZonMw subsidie ontwikkelde videoserie met uitleg over aanhoudende hersenklachten kan klaarzetten

Is de wachtlijst te lang voor je dan denk ik mee met het zoeken naar een alternatief. Ook zou je zelf contact kunnen opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar of met je huisarts.

Intakefase

Doel van de intakefase is om helder te krijgen tegen welke klachten je aanloopt en waardoor het komt dat je niet herstelt van deze klachten. Ik maak hierbij graag gebruik van informatie verkregen via :

 • Een meerdaagse stress- en herstelmeting. Je krijgt sensoren toegestuurd die hartslag, ademhaling en beweging monitoren gedurende drie dagen en nachten. Je download een app waarin je je activiteiten bijhoudt. Zo krijgen we een goede indruk van je energieniveau, de stressfactoren in je leven en je herstelvermogen. Bij de behandeling gebruiken we dezelfde metingen om te kijken of de ingezette behandeling tot verbetering van het herstelvermogen leidt.
 • Een meting van ongeveer 20-30 minuten om te bepalen hoe je hersenen geluiden verwerken (als er sprake is van klachten die optreden in complexe luistersituaties).
 • Een screening van ongeveer 45 minuten van de belangrijkste cognitieve functies (selectieve, volgehouden en verdeelde aandacht, geheugen, cognitieve flexibiliteit, impulsiviteit, verwerkingssnelheid en werkgeheugen).
 • De levensloop
 • De periode vóór het optreden van de klachten
 • Je huidige leefsituatie

Vervolgens maken we samen een plan en spreken daarbij realistische doelen af, en we maken een inschatting van de frequentie en de duur van de contacten. 

Behandeling

Doorgaans werken we met een combinatie van gesprek (elementen uit de gedragstherapie, psychoanalyse, psychosynthese, ACT) en training van het brein (op de praktijk en thuis). Hierbij maak ik gebruik van Cogmed, Acoustic Pioneer, Koji, Flowly en S.M.A.R.T. Ook kunnen er standaard of op maat gemaakt MP3 bestanden worden gebruikt om thuis te beluisteren om te werken aan ontspanning of focus. Daar waar traumata spelen kunnen we deze doeltreffend aanpakken met gedragstherapie, EMDR of EMDR 2.0. Afhankelijk van je belastbaarheid passen we daarbij wel of niet oogbewegingen toe.

De praktijk biedt geen hulp bij: eetproblemen, verslavingsproblemen, complex trauma uit de vroege jeugd, beelden met sterke gedragsstoornissen (geweld tegen anderen) en indien er juridische trajecten spelen waarbij verondersteld mag worden dat deze trajecten een sterk negatief effect op de behandeling zullen hebben.