Praktijk Gerrits

Resultaten | Tevredenheid

jarig bestaan praktijk
weken wachtijd
Tevreden mensen gingen u voor
Samen Beslissen score (1-5)

Praktijk Gerrits | Beter Leren

Uit een tevredenheidsonderzoek onder 699 cliëntjes komt voor de kinderen en jeugd het volgende naar voren (scores op een 1-5 schaal, 5 = volledig tevreden, 1=volledig ontevreden).
In hoeverre bent u tevreden over:

De snelheid waarmee u terecht kunt bij de praktijk: 4,9 
De uitleg die gegeven wordt over de klachten waar mee u komt: 4,8 
De uitleg over de te volgen stappen in de behandeling: 4,7 
De manier waarop de behandelaar met u kind is omgegaan: 4,9 
De manier van begeleiden van u als ouder: 4,9
De resultaten van de behandeling: 4,6

Praktijk Gerrits | Beter Leven

Uit een intern onderzoek naar de effecten en tevredenheid bij 46 cliënten van de praktijk in 2020 waarbij men kon scoren op een schaal van 1-5 (hoe hoger hoe beter) komen de volgende cijfers naar voren:

Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden 4.5

Is er met u besproken welke resultaten haalbaar zijn? 4.7

Heeft u info gekregen over zelfhulpmogelijkheden en patiëntenverenigingen? 4.5

Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling 4.7

De schaalscore SamenBeslissen van de CQi komt daarmee uit op 4.6.

De bejegening werd gewaardeerd met een 5.0

De uitvoering behandeling werd gewaardeerd met een 4.7

Het totale rapportcijfer komt uit op een 9.2

In vergelijking met vorig jaar scoort de praktijk iets beter. De praktijk besteed meer aandacht aan wat de cliënt zelf nog meer kan ondernemen buiten de behandeling om. De praktijk zal zich inspannen om, indien de cliënt daar behoefte aan heeft, aanvullende informatie over patiëntverenigingen te verstrekken. Voor de overige punten zal de praktijk haar beleid voortzetten.

 

Onderstaand treft u de resultaten aan van Praktijk Gerrits| Beter Leven (n=32 volwassenen) over 2019

Alle doelen bereikt

77%

Alle of de meeste doelen bereikt

83%

Alle, de meeste of bijna alle doelen bereikt

88%

Doelen niet bereikt en toch tevreden

11%

Ontevreden over doelen en begeleiding

1%

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe lang de resultaten blijven bestaan ná de training. Onderzoek laat zien dat in ieder geval een half jaar na de training gemeten de effecten behouden blijven. Op grond van onze ervaring bij deze gebruikers kunnen we zeggen dat de kans op behoud van de effecten groter wordt naarmate men bereid is om na de training het brein te blijven uitdagen en rekening te houden met factoren die een negatieve invloed op het brein hebben. Hierbij kan men denken aan overmatig gamen en/of social media gebruik.
Bij de intake en bij de afsluiting zullen we stilstaan bij uw invloed op het behoud van de effecten.