Praktijk Gerrits

Resultaten | Tevredenheid

jarig bestaan praktijk
weken wachtijd
Samen Beslissen score (1-5)

Praktijk Gerrits | Beter Leren

Uit een tevredenheidsonderzoek onder 699 cliëntjes komt voor de kinderen en jeugd het volgende naar voren (scores op een 1-5 schaal, 5 = volledig tevreden, 1=volledig ontevreden).
In hoeverre bent u tevreden over:

De snelheid waarmee u terecht kunt bij de praktijk: 4,9 
De uitleg die gegeven wordt over de klachten waar mee u komt: 4,8 
De uitleg over de te volgen stappen in de behandeling: 4,7 
De manier waarop de behandelaar met u kind is omgegaan: 4,9 
De manier van begeleiden van u als ouder: 4,9
De resultaten van de behandeling: 4,6

Praktijk Gerrits | Beter Leven

Uit een intern onderzoek naar de effecten en tevredenheid bij 47 cliënten van de praktijk in 2021 waarbij men kon scoren op een schaal van 1-5 (hoe hoger hoe beter) komen de volgende cijfers naar voren:

Schaalscore Informatie  behandeling: 4.6

De schaalscore Samen Beslissen: 4.8

De Schaalscore Bejegening: 5.0

De Schaalscore Uitvoering behandeling werd gewaardeerd met een 4.6

Het totale rapportcijfer komt uit op een 9.1

In vergelijking met vorig jaar scoort de praktijk ongeveer gelijk. De praktijk besteed meer aandacht aan wat de cliënt zelf nog meer kan ondernemen buiten de behandeling om.

Duurzaamheid van het effect van de behandeling

Op grond van onze ervaring kunnen we zeggen dat de kans op behoud van de effecten groter wordt naarmate men meer bereid is om na de training het brein te blijven uitdagen, zorg te blijven voor de balans inspanning/herstel en rekening te houden met factoren die een negatieve invloed op het brein hebben. Hierbij kan men denken aan overmatig gamen en/of social media gebruik.
Bij de intake en bij de afsluiting zullen we stilstaan bij uw invloed op het behoud van de effecten.