Praktijk Gerrits

Trainingen | Behandeling

27
jarig bestaan praktijk
8
weken wachtijd
4.8
Samen Beslissen score (1-5)

De aanpak was helder en concreet. Ik heb weer mijn zelfvertrouwen terug en geniet weer volop. De combinatie gesprek en thuis aan de slag met een hersentraining sloot precies aan bij mijn behoefte.

Mw. S. te N. 52 jaar, verpleegkundige

Ik was compleet vastgelopen in mijn werk. Op advies heb ik een stapje terug gedaan en met de adviezen van Berrie kon ik herstellen. Nu ben ik weer terug op mijn oude niveau, maar dan met meer plezier.

Mw. W. te N. 57 jaar, hoger management

Na verschillende dingen geprobeerd te hebben werd mij Berrie Gerrits aangeraden door de huisarts. Al snel werd duidelijk waar ik aan moest werken. De aanpak die humorvol en helder is spreekt mij erg aan.

Dhr. K. te B. 64 jaar, voormalig huisarts

Begeleiding

In mijn begeleiding vormen de gedragstherapie, EMDR, trainingen en ACT een belangrijke basis. Hieronder kun je meer lezen over deze behandelingen. Maar eerst kunt u iets lezen over enkele van de onderzoeken die mogelijk zijn bij de praktijk: een screenend neuropsychologisch onderzoek (NPO) en een meerdaagse stress en herstelmeting en een onderzoek naar de auditieve verwerking.

Screenend NPO

Door het in kaart brengen van belangrijke hersenfuncties krijgen we inzicht waar we accenten kunnen gaan leggen in een cognitieve training. Ook wordt duidelijker hoe de cognitieve klachten onderling samenhangen en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijkse leven en het werk of opleiding. Het levert u inzichten en verklaringen op van ‘cognitief dysfunctioneren’ (“waarom lukt het me niet?”). Onze praktijk heeft de gebruikte test (CNSVS) naar Nederland gehaald en is betrokken bij de doorontwikkeling er van.

 

Stress & Herstel

Met de Stress & Herstel meting van FirstBeat Life komen we op het spoor van factoren die uw herstel kunnen belemmeren. We gebruiken hiervoor een set van sensoren die u enkele dagen draagt en in een app houdt u de activiteiten van die dag bij. Het resultaat is dat we de samenhang gaan zien tussen activiteiten, de energie en stress die deze u kosten en hoe u daar weer van herstelt.

De ervaring leert dat deze benadering een zuiverder beeld geeft, want gebaseerd objectieve lichamelijke maten, dan persoonlijke indrukken.

 

Auditieve Verwerking

Het is bekend dat mensen die worstelen met PCS vaak visuele problemen hebben. Wat echter minder bekend is dat er ook sprake kan zijn van auditieve problemen. Niet raar als je bedenkt dat voor een goed auditieve verwerking we sterk leunen op hersenfuncties als selectieve aandacht en ons (werk-)geheugen. Auditieve problemen kunnen zich vertalen in snel overprikkeld raken in drukke situaties of sterke vermoeidheid bij gesprekken. Met een gevalideerde en genormeerde screener brengen we in kaart of en zo ja welke problemen spelen op dit vlak en krijgen we een beeld hoe problemen het beste te gaan trainen of te compenseren.

 

Gedragstherapie

Gedragstherapie bij mijn praktijk richt zich op de belemmerend factoren. Factoren die het vermogen tot herstel in de weg staan. Deze kunnen buiten je liggen, maar ook onderdeel uitmaken van de manier waarop je probeert om te gaan met de klachten. Het model waarmee we aan de klachten gaan werken heet het Gevolgenmodel. Dit model biedt veel duidelijkheid in hoe klachten, gevoelens, gedachten, automatische reacties en gedragingen met elkaar samenhangen én hoe je vicieuze cirkels kunt doorbreken.

 

Acceptance & Commitment Therapy

In de begeleiding kunnen de volgende onderdelen aan bod komen:

Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten en gevoelens
Defusie: Loskomen van je gedachten
Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
Hier en Nu: In contact zijn met het hier en nu.
Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

ACT kan bijdragen aan een vrolijke, open en speelse levenshouding.

EMDR 1.0 en 2.0

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van één of meerdere schokkende ervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen of nachtmerries.

In de kern komt het er op neer dat u gevraagd te concentreren op de nare herinnering en dat u zich tegelijkertijd dient te concentreren op een andere afleidende taak. U zult merken dat het erg lastig is om beide tegelijkertijd goed uit te voeren en het gevolg is dat de herinnering ontdaan wordt van zijn nare aspecten en in deze nieuwe vorm opnieuw wordt opgeslagen.

De belangrijkste verschillen tussen EMDR 1.0 en 2.0 is dat bij 2.0 de afleidende taak vele malen zwaarder is, waardoor het proces sneller verloopt en minder belastend is (met overigens hetzelfde resultaat blijkens de eerste onderzoeken). Het voordeel van 1.0 is echter dat er allerlei associaties bij u op zullen komen die leiden tot wat meer inzicht in de klachten. Met u wordt besproken welke vorm u prettiger vindt.

 

EMDR 1.0 en 2.0 bij NAH en PCS

EMDR pas ik met name toe bij mensen die worstelen met de nasleep van het oplopen van een Niet Aangeboren Hersenletsel of het Post Commotioneel Syndroom. We passen daarbij de EMDR aan, aan de belastbaarheid (bij oog/visus problemen bieden we bijvoorbeeld geen afleidende oogbewegingen aan). Trauma wordt nogal eens over het hoofd gezien omdat het focus vaak vooral ligt op de cognitieve beperkingen. Trauma kan echter op minstens 3 niveaus een rol spelen spelen bij NAH en PCS.

 1. Het trauma houdt direct verband met de oorzaak van het hersenletszoals een ongeluk, ziekte of geweldsincident – iets dat     plotseling optreedt en in principe levensbedreigend is.
 2. Het hersenletsel zorgt er voor dat de controle-systemen in het brein minder goed werken waardoor eerder opgelopen trauma(ta) alsnog aan de oppervlakte komen.
 3. De omstandigheden na het moment van hersenletsel dragen bij aan het ontstaan van trauma (bijv. verlies van perspectief, ziekenhuis opname)

Wilt u meer lezen over mijn aanpak bij NAH en PCS dan kunt u verder lezen door hier te klikken.

Trainingen

Trainingen helpen om bepaalde vaardigheden te versterken, bijvoorbeeld:
aandacht, werkgeheugen, stressniveau, veerkracht, mentale weerbaarheid of prikkelverwerking.

Maar trainingen helpen ook om inzicht te krijgen in hoe jij afgeleid raakt, het overzicht verliest of zaken vergeet.

Trainingen zijn er dan ook in allerlei soorten en maten. Welke bij u past gaan we verhelderen op basis van gesprek en een neruopsychologische screening. Onderstaand b

Auditieve Training

We trainen per week 3 maal thuis.
De training duurt per keer 20 minuten.
De trainingsperiode is afhankelijk van hoe snel iemand door alle levels heen gaat.

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 60,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Wat bieden Auditieve Trainingen u?

Auditieve verwerkingsproblemen (complexe luistersituaties, moeite met bepaalde geluiden, vermoeidheid in gesprekken) is terug te vinden bij meer dan 80% van de mensen die worstelen met persisterende PCS klachten. Deze auditieve verwerkingsproblemen leiden al snel tot een overprikkeling, stressreacties en klachten als duizeligheid en misselijkheid. De klachten kunnen imponerend zijn, en de indruk kan ontstaan dat we hier te maken zouden kunnen hebben met een chronische en een blijvende situatie. In de behandeling van PCS klachten heeft training van de auditieve vaardigheden, mede door de onbekendheid met de materie, nog een bescheiden plaats. Maar de beschreven klachten zijn doorgaans zeer goed en snel te behandelen met een auditieve training en een blootstelling aan belastende geluiden.

Doe hier de Auditieve Training check

U worstelt met een of meerdere van de volgende zaken:

·       Gesprekken kunnen volgen op een terras, tijdens een feestje of restaurant

·       Luisteren naar iemand terwijl de TV aanstaat

·       Vergaderingen of overleggen kunnen volgen

·       Gesprekken voeren tijdens een wandeling

·       Gesprekken voeren tijdens het koken of andere huishoudelijke taak

·       1-op-1 gesprekken in een rustige omgeving lange tijd kunnen volgen

·       Onthouden wat u ook alweer moest doen als iemand u iets vraagt iets te doen

·       Opmerken dat iemand iets tegen u zegt als u bezig bent met een taakje

·       Onthouden van meerdere instructies als u iets uitgelegd wordt

·       Onthouden van de naam van de persoon die zich aan u voorstelt

·       Er zijn geluiden waar u erg van kan schrikken

·       Er zijn geluiden die irritatie bij u oproepen

·       Er zijn geluiden die herinneringen aan het moment van ontstaan van de klachten oproepen

Herkent u 4 of meer kenmerken?

Neem dan contact op met mij via praktijkgerrits@gmail.com

Doe hier de S.M.A.R.T. Check

 • u worstelt met het leren van nieuwe informatie
 • u doet echt uw best maar het kwartje lijkt maar niet te vallen
 • u bent bij het leren meer bezig met trucjes dan met echt snappen van de opdracht
 • u kunt de uitleg niet flexibel toepassen op andere taken
 • u presteert slechter door de vele slordigheidsfoutjes 
 • u leest te vluchtig , en mist daardoor zaken 
 • u heeft moeite om de stap van concreet naar abstract te maken
 • u heeft moeite om binnen een taak van strategie te wisselen
 • u heeft een werkgeheugenprobleem waarbij opvalt dat met name de bewerking niet optimaal verloopt

Herkent u 3 of meer kenmerken?

Neem dan contact op met mij via praktijkgerrits@gmail.com

S.M.A.R.T.

We trainen per week 1 maal op
de praktijk en 2-3 maal thuis.
De training duurt per keer 20-30 minuten.
De trainingsperiode is afhankelijk van het tempo en schommelt tussen de 8 en 16 weken

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 60,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Wat biedt S.M.A.R.T. u?

S.M.A.R.T. van RaiseYourIQ is een bewezen, effectieve methode om het redeneervermogen, logisch denken, verbanden zien, kortom de intellectuele vaardigheden te verbeteren. Hierdoor gaat het begrijpen en onthouden beter en verbetert de volgehouden aandacht. Prestaties op het werk gaan vooruit. Daarnaast rapporteren volwassenen vaak dat ze helderder zijn en minder last hebben van gepieker. Deze training is ook goed in te zetten bij Niet Aangeboren Hersenletsel, bij cognitieve veroudering, beginstadium van Alzheimer, angst- en depressieve klachten.

Doe hier de Cogmed Check

 • u worstelt met de aandacht en concentratie
 • u bent snel afgeleid
 • er komt niet uit wat er in zit
 • bij meerdere instructies vergeet u er minimaal  één
 • u heeft moeite dingen te onthouden
 • u presteert slechter door slordigheidsfoutjes
 • u bent er vaak met de gedachte niet bij
 • zaken lijken het ene oor in, het andere oor uit te gaan
 • u heeft problemen met organiseren en plannen
 • u  vergeet wat u ook al weer moest doen
 • u heeft moeite met begrijpend lezen en/of spelling

Herkent u 3 of meer kenmerken?

Neem dan contact op met mij via praktijkgerrits@gmail.com

Cogmed

We trainen per week 1 maal op
de praktijk en 3 maal thuis.
De training duurt per keer 35 minuten.
De trainingsperiode is 8 weken.

Kosten programma voor particulieren (zonder begeleiding): € 350,00

Kosten programma binnen de GGz: gratis
(kosten worden door de praktijk gedragen)

Wat biedt Cogmed u?

Worstelt u met het vasthouden van de aandacht, niet afgeleid worden, het onthouden van uitleg en instructies? Heeft u moeite om kleine taakjes in huis (jas ophangen, tas wegzetten, tafel in- of afruimen) volledig uit te voeren en lijkt het soms of informatie het ene oor in en het andere oor uit gaat? Dan zou de Cogmed Werkgeheugentraining misschien kunnen helpen.

De Cogmed Werkgeheugentraining is een intensieve, maar wetenschappelijk effectief bewezen training voor het verbeteren van het werkgeheugen. In tachtig procent van de gevallen blijkt ze zeer effectief. De training duurt vijf tot acht weken, afhankelijk hoe intensief je de training wilt doen. Ik zelf adviseer om vier keer per week 35 minuten per keer te trainen en dit voor een periode van 8 weken te doen.