Praktijk Gerrits

Beter Leven

27
jarig bestaan praktijk
8
weken wachtijd
4.8
Samen Beslissen score (0-5)

In verband met de drukte bij de praktijk is er helaas een aanzienlijke wachttijd ontstaan. U kunt zich op dit moment niet  aanmelden voor de wachtlijst. Vanaf 1 september is het weer mogelijk u aan te melden, maar mogelijk moet u ook dan rekening houden met een wachttijd.

Wat kun je doen als je moet wachten?

 • Je kunt jouw zorgverzekeraar vragen om bemiddeling voor een plek. Jouw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht.
 • Op de website www.wegvandewachtlijst.nl vind je tips en adviezen over wat je kunt doen indien je op een wachtlijst staat.
 • Indien je langer dan de Treeknorm moet wachten en de zorgverzekeraar kan je niet helpen, dan kun je dit ook melden bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).  
 • De Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn als volgt:
  • Aantal weken tussen moment dat je belt en de eerste afspraak (intake): 4 weken
  • Aantal weken tussen de eerste afspraak en start behandeling: 10 weken

In verband met de drukte bij de praktijk is er helaas een aanzienlijke wachttijd ontstaan. U kunt zich op dit moment niet  aanmelden voor de wachtlijst. Vanaf 1 september is het weer mogelijk u aan te melden, maar mogelijk moet u ook dan rekening houden met een wachttijd.

Wat kun je doen als je moet wachten?

 • Je kunt jouw zorgverzekeraar vragen om bemiddeling voor een plek. Jouw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht.
 • Op de website www.wegvandewachtlijst.nl vind je tips en adviezen over wat je kunt doen indien je op een wachtlijst staat.
 • Indien je langer dan de Treeknorm moet wachten en de zorgverzekeraar kan je niet helpen, dan kun je dit ook melden bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).  
 • De Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn als volgt:
  • Aantal weken tussen moment dat je belt en de eerste afspraak (intake): 4 weken
  • Aantal weken tussen de eerste afspraak en start behandeling: 10 weken

Op deze pagina treft u info aan over mijn werkwijze, de verschillende trainingen die ik aanbied, kosten en vergoedingen en de spelregels van de praktijk.

U kunt via de buttons hiernaast naar de download pagina voor aanvullende info over het privacy beleid, kwaliteitsstatuut, regelgeving, spelregels.

Begeleiding bij herstel na depressie, burnout, hersenletsel.

Thuis werken met trainingen, wekelijks online contact.

Met meer dan 34 jaar ervaring in de hulpverlening en een brede opleidingsachtergrond kan ik u verder op weg helpen als u worstelt met concentratie- en/of geheugenproblemen.

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in klachten na een Niet Aangeboren Hersenletsel, het Post Commotioneel Syndroom en Burn-out. Middels een combinatie van gesprek en thuis actief aan de slag gaan met een training en/of oefeningen kunnen we in een korte tijd veel bereiken. Dit kan middels live gesprekken, via online contacten of een combinatie van beiden.

Wanneer ik in het buitenland verblijf in verband met mijn werkzaamheden voor een Nederlands Revalidatie Centrum in Moraira, Spanje en/of nascholing zullen de contacten online zijn.

 
 

Doe hier je breinfitheid check

Werk

 1. Ik doe op mijn werk liever 1 ding tegelijk want anders raak ik de draad kwijt.
 2. Op mijn werk zorg moeten de omstandigheden goed zijn anders kan ik mij niet concentreren.
 3. Ik laat me, tijdens mijn werk, regelmatig afleiden door andere zaken.
 4. Op mijn werk kom ik geregeld in situaties waarin ik moet improviseren, omdat ik dingen vergeten was.
 5. Ik haal niet al het mogelijke uit mijn werkdag.
 6. Mijn focus wisselt sterk gedurende het werk.
 7. Ik krijg steeds meer last van de prikkels om mij heen bij het werk

Doe hier je breinfitheid check

Thuis (en werk)

 1. Administratie klusjes schuif ik telkens voor mij uit.
 2. Ik vergeet regelmatig wat ik ook al weer kwam doen als ik een kamer binnenloop.
 3. Als mij iets verteld wordt dan ben ik al snel weer kwijt wat dat was.
 4. Ik maak wel to-do lijstjes, maar die raak ik dan weer kwijt.
 5. Ik betrap me er regelmatig op dat ik iets anders aan het doen ben dan ik mij had voorgenomen.
 6. Ik kom te weinig toe aan klusjes in huis.

Scoort u vaak op deze lijstjes dan hoeft zich niet direct zorgen te maken. We maken allemaal weleens een wat mindere periode door. Maakt u zich toch zorgen, of u herkent zich overduidelijk in de typeringen neem dan gerust contact op, dan verkennen we samen wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn.

De Geestelijke Gezondheidszorg

De praktijk heeft contracten met de meeste verzekeraars (zie: Vergoedingen). Dit geldt zowel voor de Basis GGz als de specialistische GGz . Bij Psychologische hulp vanuit de Basis en Specialistische GGz is een verwijzing van de arts én een diagnose noodzakelijk. (zie ook: Kosten en Vergoedingen). Afhankelijk van de ernst of de gewenste begeleiding zal er sprake zijn van een korter of langer traject, beiden opties zijn mogelijk bij de praktijk. De behandeling kan dus volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico bijdrage die u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

De praktijk is aangesloten bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KIBG) en draagt al jaren het Keurmerk KIBG. Voor u prettig te weten dat ook een externe organisatie het kwaliteitsbeleid van de praktijk controleert.

Werkwijze GGz Gesprek

 • Loop je vast in je revalidatie na hersenletsel, chemokuur of CVA?
 • Heb je de grens van je herstel bereikt, maar heb je het gevoel dat er nog meer in zit?
 • Ben je hersteld van een depressie, maar de concentratie en energie is nog niet terug op niveau?
 • Of heeft u angstklachten of stemmingsproblemen.
  Ik kan hulp bieden bij deze zaken.

We starten met een kennismakingsgesprekje via de telefoon. U heeft dan de gelegenheid om te ervaren of er een klik is en of u vertrouwen heeft. Mij biedt het de mogelijkheid om een goede indruk te krijgen of een traject bij mijn praktijk zinvol kan zijn. Is er sprake van een wachttijd dan kijken we of we deze zinvol kunnen gebruiken. Een voorbeeld is dat u uw levensloop, de ervaringen met eerdere behandelingen of de klachten alvast duidelijk op papier gaat zetten.Ook kan ik u alvast wijzen op enkele ondersteunende apps of oefeningen. Indien haalbaar voor u kunt u ook alvast aan de slag gaan met enkele boekentips.

Vervolgens maken we een plan en spreken daarbij realistische doelen af. Doorgaans werken we met een combinatie van gesprek (elementen uit de gedragstherapie, psychoanalyse, psychosynthese, ACT) en training van het brein (op de praktijk en thuis). Hierbij maak ik gebruik van Cogmed, MyCognition, Acoustic Pioneer en S.M.A.R.T. Ook kunnen er standaard of op maat gemaakt MP3 bestanden worden gebruikt om thuis te beluisteren om te werken aan ontspanning of focus. Daar waar traumata spelen kunnen we deze doeltreffend aanpakken met gedragstherapie, EMDR of EMDR 2.0 (klik hier voor meer info over deze behandelingen)

De praktijk biedt geen hulp bij: eetproblemen, verslavingsproblemen, complex trauma uit de vroege jeugd, beelden met sterke gedragsstoornissen (geweld tegen anderen) en indien er juridische trajecten spelen waarbij verondersteld mag worden dat deze trajecten een sterk negatief effect op de behandeling zullen hebben.

Kenmerken GGZ op een rij

 • Gericht op het hier en nu
 • Gezamenlijk doelen formuleren
 • Concrete adviezen
 • Praktische tips
 • Meer grip op klachten door uitleg over werkingsmechanismen en verbanden

Elementen Specialistische GGz op een rij

Wij kiezen samen welke behandelmethoden het best aansluiten bij u als persoon, uw klachten, in uw situatie, op dit moment in uw leven. Naast de element uit de kortdurende GGZ worden de volgende elementen uit onderstaande behandelvormen intensiever ingezet.

  • psycho-educatie (uitleg)
  • traumabehandeling, o.a. (online) EMDR
  • oplossingsgerichte therapie
  • cognitieve gedragstherapie
  • cognitieve trainingen
  • praktische tips
  • elementen uit ACT en Mindfulness
  • Meedenken over aanvullende hulp

De aanpak was helder en concreet. Ik heb weer mijn zelfvertrouwen terug en geniet weer volop. De combinatie gesprek en thuis aan de slag met een hersentraining sloot precies aan bij mijn behoefte.

Mw. S. te N. 52 jaar, verpleegkundige

Ik was compleet vastgelopen in mijn werk. Op advies heb ik een stapje terug gedaan en met de adviezen van Berrie kon ik herstellen. Nu ben ik weer terug op mijn oude niveau, maar dan met meer plezier.

Mw. W. te N. 57 jaar, hoger management

Na verschillende dingen geprobeerd te hebben werd mij Berrie Gerrits aangeraden door de huisarts. Al snel werd duidelijk waar ik aan moest werken. De aanpak die humorvol en helder is spreekt mij erg aan.

Dhr. K. te B. 64 jaar, voormalig huisarts

GGz Gesprek

Begeleiding bij NAH, CVA, Burn-out, angst- en stemmingsklachten

GGz Online

Training thuis en hulp op afstand

GGz-Online

De praktijk biedt psychologische hulp
vanuit de Generalistische en
Specialistische Basis GGz.
Een verwijzing van de arts is noodzakelijk.

Werkwijze

Voor de module GGz-online kunt u voor dezelfde klachten terecht als voor de module GGz-gesprek.
Bij GGz-online wordt ervoor gekozen om gesprekken niet of minder vaak op de praktijk te voeren en het accent nog wat sterker op het thuis oefenen te leggen. Ik werk met een beveiligde verbinding van Psylaris of MijnZorgApp. Voor de trainingen maak ik gebruik van Cogmed, MyCognition, Acoustic Pioneer en S.M.A.R.T.

Spelregels, Professioneel statuut en leveringsvoorwaarden

Wachttijd

De wachttijd bij de praktijk is behoorlijk lang, inmiddels meer dan 8 weken.  Als erbij intake gezamenlijk wordt besloten verder te gaan met de behandeling, dan kan deze direct daarop aansluitend starten.

Verder geldt: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsborging

De praktijk draagt het kwaliteitsstempel van Stichting Kwaliteit in Basis GGz. Dit stempel wordt verkregen als een praktijk voldoet aan alle normen voor een correct kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsstatuut is hier te downloaden

Vertrouwelijkheid

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog-psychotherapeut heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat geen enkele informatie aan anderen mag worden doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van u.
Uw dossier wordt in een archief bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigd. Wilt u liever dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. Het enige document dat dan bewaard blijft is een door u ondertekend verzoek tot vernietiging. U bent de eigenaar van het dossier, ik ben slechts de beheerder. U hebt te allen tijden recht op inzage van het dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de download pagina.

Verslaglegging en informatie verstrekking

Na intake en start van behandeling worden de bevindingen in een behandelovereenkomst gesprek besproken. In principe ontvangt u geen separaat intake verslag. Bevindingen uit de intake zullen namelijk in het eindverslag verschijnen (indien u een eindverslag op prijs stelt). Bij afronding van de behandeling krijgt u dan een verslag mee, desgewenst in meervoud. Een goede samenwerking met de huisarts of een andere doorverwijzer is belangrijk. Met de extra exemplaren kunt u de huisarts, andere verwijzers of bijvoorbeeld de school op de hoogte stellen van de resultaten. Het is al enkele jaren de regel op de praktijk dat ik zelf nooit een verslag opstuur naar de huisarts, andere verwijzers of de school. Het is uw behandeling, het is uw verslag en het is uw keuze of betrokkenen op de hoogte worden gesteld. Wanneer er een verzoek tot informatieverstrekking over uw behandeling komt zal de verzoeker naar u worden doorverwezen. U bent immers in het bezit van het verslag en u heeft de keuze die informatie te verstrekken.

In het geval dat er sprake is van informatie-vraag met een zeer specifiek doel (bijvoorbeeld vanuit een keuringsinstantie, bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of iets dergelijks) dan stel ik een verslag op en neem dat eerst met u door en corrigeer deze indien nodig. Pas na correctie en met uw toestemming zal de informatieverstrekking verstuurd worden. Meer info over mijn werkwijze kunt u hier vinden. Kosten komen op rekening van de aanvragende instantie.

Behandelovereenkomst

Voor alle behandelingen op de praktijk wordt een overeenkomst afgesloten. Dit is een soort van (mondeling of schriftelijk) contract waarin uitgelegd staat wat het plan van aanpak zal zijn, welke doelen we daarbij nastreven en een inschatting van de duur van de behandeling wordt gegeven. Uw rol en mijn rol wordt kort beschreven. Nadat we het eens zijn geworden over het plan van aanpak kan de behandeling beginnen. Tevens kan deze overeenkomst een toestemmingsverklaring bevatten om gegevens over de behandeling (volledig geanonimiseerd) te mogen gebruiken voor onderzoek op groepsniveau naar tevredenheid en resultaten.

Kosten van afspraken

Voorwaarde voor de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. Let wel: de vergoeding staat los van de verplichte wettelijke bijdrage en het eigen risico dat u met uw verzekeraar bent overeengekomen.

Mocht er sprake zijn van (vermoeden van) een diagnose en u uw verzekering niet in bovenstaande rijtje staan, dan is daar geen contract mee afgesloten. U bent dan toch van harte welkom en u zult dan zelf een nota ontvangen voor de verrichtingen van de praktijk. Deze nota kunt u indienen bij uw verzekeraar. U heeft dan recht op GEDEELTELIJKE vergoeding (deze kan per zorgverzekeraar verschillen). U dient zelf bij de verzekeraar te informeren hoe hoog dit percentage is. Let wel: ook deze vergoeding staat los van de verplichte wettelijke bijdrage en het eigen risico dat u met u verzekeraar bent overeengekomen.

De kosten per particuliere afspraak (dus zonder dat u de nota indient bij uw zorgverzekeraar) bedragen 90 euro. Facturering vindt maandelijks plaats. Voor sommige trajecten met een welomschreven duur en inhoud van de behandeling vindt betaling bij aanvang (50% van de totaalkosten) en bij afronding (resterende 50% van de kosten) plaats. Betalingen dienen vervolgens binnen 2 weken gedaan te worden. Bij uitblijven van de betaling ontvangt u een herinnering met een betalingstermijn van een week. Blijft ook dan betaling uit dan worden afspraken opgeschort totdat aan de betaling is voldaan.

Duur van de sessies

De intake duurt in de regel anderhalf tot twee uur, soms als twee aparte gesprekken, soms als een geheel. Losse gesprekken duren drie kwartier. Coach contacten bestaan uit een aantal onderdelen (twee maal per week inspectie van de training, inspectie van de training voorafgaand aan het contact, het contact zelf) en kunnen telefonisch geschieden of middels een bezoek aan de praktijk. De eindevaluatie duurt in de regel een klokuur. Afhankelijk van uw draagkracht kan de duur van de intake, de sessies en het eindgesprek worden aangepast, bijvoorbeeld als u snel mentaal overbelast bent.

Afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van tevoren te doen, bij voorkeur per email. Afspraken die niet tijdig zijn afgemeld worden bij u, niet bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. De kosten per gemiste afspraak bedragen 90 euro.

Waarneming

Indien de behandelaar met vakantie is, ziek wordt, of erger nog… komt te overlijden, is er vervanging door een collega in de regio beschikbaar. Indien ik niet meer in staat ben u de contactgegevens van deze collega te verstrekken kunt u informeren bij info@lerendbrein.nl. Daar wordt u dan verder geholpen.

Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij een collega terecht kunt. Met uw toestemming kan het dossier dan worden overgedragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de behandeling is het prettig als u dit eerst met mij bespreekt. Komen we hier niet uit, dan kan er een onafhankelijke collega ingeschakeld worden om te bemiddelen. De praktijk is aangesloten bij de Klacht & Company (https://p3nl.nl/geschillenregeling voor contactgegevens en de regeling zelf). Als ook dit niet werkt dan kunt u een klacht indienen bij het NIP (www.psynip.nl) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Escalatie van psychische klachten

Indien uw klachten dusdanig verergeren dat acute hulp geboden is dan kunt u het beste contact opnemen met de huisarts. De praktijk heeft geen 7×24 uurs bereikbaarheid, maar heeft afspraken met huisartsen over interventies bij crisis. 

Verschil van mening over de aanpak van klachten

Indien er door betrokken hulpverlener op en andere manier wordt aangekeken tegen uw klachten en dit zou dan gevolgen kunnen hebben  voor de aanpak van de klachten dat zal –met uw in- en toestemming- de betrokken hulpverlener alsnog overeenstemming of andere vorm van afstemming plaatsvinden.